isrc.ifro.ir > آزمایشگاهها
  آزمایشگاهها     پنج شنبه 3 اسفند 1402   ورود  
آزمایشگاه ها آزمایشگاه ها

پژوهشکده میگوی کشور

معرفی آزمایشگاههای آزمون

آزمایشگاههای پژوهشکده با بیش از 35 سا ل سا بقه از بدو تا سیس تاکنون بر حسب توانایی های فنی، تجهیزاتی، تخصصی و صلاحیت علمی و عملی با دامنه های کاری مصوب از مراجع ذیصلاح ملی ( ISO/IEC17025 ) به صورت تخصصی فعالیت می نماید.

پژوهشکده همچنین در راستای کمک به پیشرفت و انجام طرح های تحقیقاتی استان و رضایت خاطر مشتریان بویژه دستگاه اجرایی محترم و با ارائه خدمات با کیفیت و ایمن آ زمایشگاهی و در دامنه های کاری زیر، آ ماده پذیرش و آنالیز میکروبی و عناصر سنگین در نمونه های زیستی و غیر زیستی و همچنین عوامل کیفیت آ ب و رسوب بستر ، پیراسنجه های زیستی و غیر زیستی، پلانکتون ها و شناسایی مولکولی نمونه های زیستی می باشد. پژوهشکده سیستم مدیریت کیفیت ازمایشگاهها را مطابق با الزامات (ISO/IEC17025 ) اجرا نموده و خود را ملزم به بهبود اثر بخشی آن می داند . در همین راستا خط مشی آزمایشگاهها را بر اساس تامین نیاز ها و انتظارات حال وآینده ذینفعان و حفظ رضایت آنا ن پایه ریزی نموده و جهت تامین الزامات فوق، خود را متعهد به اجرای راهبردهای ،جلب رضایت مشتریان ،ارتقاء صلاحیت و رضایت مدیران و کارکنان کلیدی آزمایشگاه، توسعه فناوری و بهبود مستمر فرایند های کاری می داند.

ردیف

آزمایشگاه

آزمونه

دامنه فعا لیت

1

آلاینده ها

آب، انواع آبزیان و خوراک آبزیان

سنجش سرب ، نیکل ، کادمیوم ، مس ، ارسنیک ، وا نادیوم ، روی ، جیوه ، کروم ، آ هن

استخراج هیدروکربن های زنجیره ای و آروماتیک

بافت انواع آبزیان

استخراج اسید های چرب

2

شیمی فیزیک دریا

آب

سنجش فاکتور های فیزیکو شیمیایی ، کلروفیل a

3

رسوب و بنتوز

رسوب

شناسایی و تعیین فراوانی و زی توده بستر زیان

سنجش فاکتورهای فیزیکی رسوب بستر و خاک

4

زیست سنجی آبزیان

انواع آبزیان

شناسایی انواع ماهیان و سخت پوستان، تعیین مراحل باروری ابزیان، تعیین نوع رژیم غذایی انواع آبزیان

5

پلانکتون شناسی

آب

شناسایی و تعیین تراکم فیتوپلانکتون ها و زئوپلانکتون ها

6

میکروبیولوژی

آب و انواع آبزیان

شمارش کلی باکتری های هتروتروف هوازی و بی هوازی اختیاری ، شمارش کلی ویبریوناسه، شناسایی باکتری، قارچ و انگل

آنتی بیوگرام

7

آسیب شناسی

انواع آبزیان

تهیه اسلاید و مقاطع بافتی از آبزیان

8

ژنتیک مولکولی

انواع آبزیان

شناسایی عوامل بیماری زای ویروسی و باکتریایی

.

 
Copyright (c) 2024 isrc.ifro.ir
Powered by taJan System Co