isrc.ifro.ir > صفحه اصلی
  صفحه اصلی     سه شنبه 3 اردیبهشت 1398   ورود  
خبر
دیدار و نشست تخصصی مسولین پژوهشکده میگوی کشور و دام پزشکی استان بوشهر
دو شنبه 19 آذر 1397
صبح روز یکشنبه، هجدهم آذرماه 1397،آقایان دکتر دشتیان نسب رئیس پژوهشکده میگوی کشور و دکتر بحرانی رئیس دامپزشکی استان بوشهر نخستین نشست تخصصی، در خصوص بررسی شیوه نامه مولدسازی در مراکز تکثیر استان و مرکز تولید میگوی عاری از بیماری خلیج فارس، برگزار گردید.
در این جلسه، نظرات و راهکارهای فنی و بهداشتی ارائه و پیشنهادات کارشناسی در هر دو بخش مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت.

تعداد بازديد:103
Copyright (c) 2019 isrc.ifro.ir
Powered by taJan System Co