isrc.ifro.ir > صفحه اصلی
  صفحه اصلی     شنبه 2 شهریور 1398   ورود  
خبر
بازدید معاونت پژوهشی و کارشناسان پژوهشکده میگوی کشور از سایت پرورش میگو در دیلم
دو شنبه 15 مرداد 1397
دکتر دشتیان نسب معاونت پژوهشی پژوهشکده میگوی کشور به همراه کارشناسان بخش های تخصصی پژوهشکده میگو مورخ سیزدهم مرداد ماه 97 از مزارع پرورش میگو در سایت دیلم از استان بوشهر بازدید نمودند.
در این بازدید کارشناسان از روند آماده سازی انجام گرفته و نکات لازم در خصوص رعایت الزمات بهداشتی در مزارع به مدیران و پرورش دهنده گان بیان و مورد بررسی قرار دادند.
با توجه به آمادگی پژوهشکده میگوی کشور جهت همکاری با تولید کنندگان میگوی کشور و وجود امکانات آزمایشگاهی تخصصی در این پژوهشکده تعامل بسیار خوبی با بخش تولید انجام گرفته و در این بازدید مدیران و پرورش دهنده گان خواستار تداوم این بازدید ها و بررسی های میدانی در طول دوره فصل پرورش میگو گردیدند...

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تعداد بازديد:192
Copyright (c) 2019 isrc.ifro.ir
Powered by taJan System Co