isrc.ifro.ir > صفحه اصلی
  صفحه اصلی     سه شنبه 3 اردیبهشت 1398   ورود  
خبر
برگزاری کارگاه آموزشی ترویجی" رسانه ها و استانداردهای ترویجی"
يک شنبه 14 مرداد 1397
کارگاه آموزشی ترویجی با عنوان" رسانه ها و استانداردهای ترویجی" روز یکشنبه مورخ 24/4/97 در محل پژوهشکده میگوی کشور برگزار گردید. سرکار خانم مبارکی رابط ترویجی پژوهشکده، هدف از تشکیل این کارگاه را آشنایی هرچه بیشتر همکاران با رسانه های ترویجی در حوزه کشاورزی و نحوه تولید آثار ترویجی کاربردی منتج شده از پروژه های تحقیقاتی عنوان نمود.

کارگاه آموزشی ترویجی با عنوان" رسانه ها و استانداردهای ترویجی" روز یکشنبه مورخ 24/4/97 در محل پژوهشکده میگوی کشور برگزار گردید. سرکار خانم مبارکی رابط ترویجی پژوهشکده، هدف از تشکیل این کارگاه را آشنایی هرچه بیشتر همکاران با رسانه های ترویجی در حوزه کشاورزی و نحوه تولید آثار ترویجی کاربردی منتج شده از پروژه های تحقیقاتی عنوان نمود.

در این کارگاه یک روزه ضمن معرفی انواع رسانه های ترویجی، به اهمیت نقش آنها در بهبود نگرش و آگاهی بهره برداران نسبت به طرح ها و پروژه های تحقیقاتی کاربردی و ایجاد گرایش و جلب مشارکت آنها در انجام این طرح ها جهت تسهیل در کاربرد نتایج آنها پرداخته شد. همچنین تقسیم بندی انواع رسانه ها در حوزه آبزی پروری، خصوصیات اثر بخش هریک از آنها و دستورالعمل های مربوط به استاندارد ها و رسانه های ترویجی و شیوه نامه اجرای متون ترویجی تشریح گردید. در ادامه مفاهیمی چون هفته انتقال یافته ها،‌روز مزرعه، اجرای سایت های الگویی، ایجاد کانون های یادگیری،‌محقق معین و پژوهشگران مروج ارشد ارائه گردید.

در پایان به پرسش های حاضرین پاسخ داده شد.

 

 


تعداد بازديد:168
Copyright (c) 2019 isrc.ifro.ir
Powered by taJan System Co