isrc.ifro.ir > صفحه اصلی
  صفحه اصلی     شنبه 2 شهریور 1398   ورود  
خبر
برگزاری کارگاه آموزشی ترویجی (روز مزرعه) توسط پژوهشکده میگوی کشور در دیلم
چهار شنبه 3 مرداد 1397
کارگاه آموزشی بیوسکوریتی در مزارع پرورش میگو (روز مزرعه) با هدف ترویج رعایت الزامات ایمنی و بهداشتی جهت بهربرداران و پرورش دهنده گان میگو در شیلات دیلم برگزار گردید.
 

کارگاه آموزشی بیوسکوریتی در مزارع پرورش میگو (روز مزرعه) با هدف ترویج رعایت الزامات ایمنی و بهداشتی جهت بهربرداران و پرورش دهنده گان میگو در شیلات دیلم برگزار گردید.

با حضور پرورش دهنده گان میگو و مدیران سایت بویرات این کار گاه آموزشی توسط کارشناسان پژوهشکده میگوی کشور در دیلم برگزار گردید.

 نکته مهم این کارگاه آموزشی  به توضیحات میدانی مدیران سایتی ،پرورش دهنده گان میتوان اشاره کرد، که با بیان مشاهدات میدانی خود در دوره پرورش به کارشناسان و شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی زمینه  ایجاد بحث و تبادل نظر فراهم میگردید.

 در پایان این کارگاه آموزشی کارشناسان پژوهشکده میگوی کشور به سوالات مدیران سایت و پرورش دهنده گان میگو پاسخ دادند.


روابط عمومی پژوهشکده میگوی

 

 

 

 

 

 تعداد بازديد:178
Copyright (c) 2019 isrc.ifro.ir
Powered by taJan System Co