isrc.ifro.ir > صفحه اصلی
  صفحه اصلی     سه شنبه 3 مهر 1397   ورود  
خبر
آغاز گشت تحقیقاتی پایش ذخایر کفزی و برآورد میزان توده‌ی زنده‌ی (Biomass) آبزیان آب‌های استان بوشهر
سه شنبه 5 دی 1396
به منظور پایش ذخایر کفزی و برآورد میزان توده‌ی زنده‌ی (Biomass) آبزیان آب‌های استان بوشهر، گشت تحقیقاتی با استفاده از کشتی فردوس یک، مجهّز به تور ترال کف ماهی، از مورخ 10/10/1396 لغایت24/10/1396، در محدودۀ آب‌های منطقه‌ی گناوه (' E 32º 50) تا رأس نایبند (' E 30º 52 ) اجرا می‌شود. کلّ مناطق مورد بررسی شامل سه منطقه‌ی C ، D و E و سه لایه‌ی عمقی 20-10، 30-20 و 50-30 می‌باشد. در این گشت تحقیقاتی، 45 ایستگاه که اعماق 10 تا 50 متر را پوشش می‌دهد، تورکشی و نمونه‌برداری می‌گردد.

 

روش مورد استفاده برای این مطالعه، روش متداول مساحت جاروب شده (Swept Area) می‌باشد. علاوه بر برآورد میزان زی‌توده، تعدادی از ماهیان مهمّ تجاری و اقتصادی مانند حلواسفید، حلواسیاه، زمین‌کن، گوازیم ‌دم ‌رشته‌ای، سنگسر معمولی، شانک‌ زردباله، شوریده، کوسه‌ چانه‌سفید، گربه‌ماهی ‌بزرگ و میگوی ببری سبز نیز از نظر طولی اندازه‌گیری می‌شود.

جدول ایستگاه‌های پروژه پایش کفزیان خلیج ‌فارس (آب‌های استان بوشهر) به روش مساحت جاروب شده، دی ماه 1396

 

 

 

 

 

 


تعداد بازديد:190
Copyright (c) 2018 isrc.ifro.ir
Powered by taJan System Co